văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
549/QĐ-UBND Thành lập tiểu ban giải quyết đơn thư liên quan tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 05/02/2016
548/QĐ-UBND Thành lập tiểu ban thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 05/02/2016
01/CT-UBND Chỉ thị thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 05/02/2016
01/KH-UBBC Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp 04/02/2016
01/TB-UBBC Thông báo lịch triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp 04/02/2016
40-NQ/ĐU Nghị quyết về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn phường Phúc Lợi 03/02/2016
28/QĐ-UBND Quyết định Thành lập ủy ban bầu cử phường Phúc Lợi 28/01/2016
01/KH-UBBC Thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 28/01/2016
02/TB-UBBC Lịch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 28/01/2016
58-QĐ/ĐU Quyết định thành lập Ban chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp phường Phúc Lợi nhiệm kỳ 2016- 2020 27/01/2016
Nghị quyết số 1134/2016/UBTVQH13 Quy định chi tiết, hướng dẫn về tổ chức hộ nghị cử tri, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, thôn, TDP 20/01/2016

Hội đồng nhân dân