văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Kế hoạch 23/KH-HĐND Kế hoạch giám sát công tác chuẩn bị năm học mới 2017-2018 đối với trường mầm non Tuổi Hoa, trường tiểu học Phúc Lợi 23/08/2017
Quyết định 17/QĐ-HĐND Quyết định về việc thành lập đo17/QĐ-HĐND àn giám sát công tác chuẩn bị năm học 2017-2018 đối với trường mầm non Tuổi Hoa, tiểu học Phúc Lợi 23/08/2017
Báo cáo 38/BC-HĐND Báo cáo hoạt động của HĐND phường tháng 8/2017 22/08/2017
34/LCTT-HĐND Lịch công tác tuần 34 - HĐND phường Phúc Lợi năm 2017 21/08/2017
33/LCTT-HĐND Lịch công tác tuần 33 - HĐND phường Phúc Lợi năm 2017 14/08/2017
Kế hoạch 22/KH-HĐND Kế hoạch giám sát công tác quản lý, sử dụng nhà văn hóa các tổ dân phố và trung tâm văn hóa thể dục thể thao phường Phúc Lợi năm 2017 11/08/2017
Quyết định 16/QĐ-HĐND Quyết định thành lập đoàn giám sát công tác quản lý, sử dụng nhà văn hóa các tổ dân phố và Trung tâm văn hóa thể dục thể thao phường Phúc Lợi 11/08/2017
32/LCTT-HĐND Lịch tuần 32 HĐND phường Phúc Lợi 07/08/2017
31/LCTT-HĐND Lịch công tác tuần 31 - HĐND phường Phúc Lợi năm 2017 31/07/2017
Báo cáo 37/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động HĐND phường 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2017 27/07/2017
Thông báo 47/TB-HĐND Thông báo kết quả giám sát về công tác công khai thu, chi các loại quỹ tại tổ dân phố số 4 27/07/2017
Thông báo 48/TB-HĐND Thông báo kết quả giám sát về công tác công khai thu, chi các loại quỹ tại tổ dân phố số 7 27/07/2017
Thông báo 49/TB-HĐND Thông báo kết quả giám sát về công tác công khai thu, chi các loại quỹ tại tổ dân phố số 11 27/07/2017
Báo cáo 36/BC-HĐND Báo cáo Kết quả giám sát về công tác công khai thu, chi các loại quỹ tại tổ dân phố số 4,7,11 27/07/2017
30/LCTT-HĐND Lịch công tác tuần 30 - HĐND phường Phúc Lợi năm 2017 24/07/2017
Báo cáo 35/BC-HĐND Báo cáo hoạt động của HĐND phường tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2017 20/07/2017
29/LCTT-HĐND Lịch công tác tuần 29 - HĐND phường Phúc Lợi năm 2017 17/07/2017
28/LCTT-HĐND Lịch công tác tuần 28 - HĐND phường Phúc Lợi năm 2017 10/07/2017
Thông báo 42/TB-HĐND Thông báo kết quả giám sát về công tác công khai thu, chi các loại quỹ tại tổ dân phố số 1 05/07/2017
Thông báo 43/TB-HĐND Thông báo kết quả giám sát về công tác công khai thu, chi các loại quỹ tại tổ dân phố số 13 05/07/2017

Hội đồng nhân dân