văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Kế hoạch 10/KH-BPC Kế hoạch công tác của ban pháp chế phường Phúc Lợi năm 2017 24/01/2017
Thông báo 25/TB-HĐND Thông báo thay đổi nội dung giám sát chuyên đề của HĐND phường 23/01/2017
Báo cáo 13/BC-HĐND Báo cáo hoạt động của HĐND phường tháng 01/2017, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2017 20/01/2017
Kế hoạch 09/KH-BKT-XH Kế hoạch công tác của ban Kinh tế - Xã hội HĐND phường Phúc Lợi năm 2017 04/01/2017
Công văn 23/HĐND--VP Về việc giải quyết trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ III-HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 03/01/2017
Công văn 23/HĐND-VP Công văn về việc trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ III-HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 03/01/2017
Công văn 23/HĐND-VP Công văn về việc giải quyết trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ III-HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 03/01/2017
03/QĐ-UBBC Quyết định về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trung cẻ đại biểu HĐND phường Phúc Lợi 27/05/2016
ĐVBC số 4: TDP 9-10-11 Danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND phường Phúc Lợi khoá III . Nhiệm kỳ 2016-2021 28/04/2016
ĐVBC số 5: TDP 12-13-14 Danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND phường Phúc Lợi khoá III . Nhiệm kỳ 2016-2021 28/04/2016
ĐVBC số 3: TDP 7-8 Danh sách chinh thức người ứng cử đại biểu HĐND phường Phúc Lợi khoá III . Nhiệm kỳ 2016-2021 28/04/2016
ĐVBC số 2: TDP 4-5-6 Danh sách chinh thức người ứng cử đại biểu HĐND phường Phúc Lợi khoá III . Nhiệm kỳ 2016-2021 28/04/2016
ĐVBC số 1: TDP 1-2-3 Danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND phường Phúc Lợi khoá III Nhiệm kỳ 2016-2021 28/04/2016
02/QĐ-UBBC Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường phúc lợi khoá III Nhiệm kỳ 2016 - 2021 26/04/2016
118/QĐ-UBND Quyết định Kiện toàn tiểu ban thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐNd các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 21/04/2016
117/QĐ-UBND Quyết định Kiện toàn Ủy ban bầu cử phường Phúc Lợi 21/04/2016
244/TB-UBND Thông báo Về việc niêm yết danh sách cử tri 11/04/2016
94/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập tổ bầu cử đại biểu HĐND phường Phúc Lợi nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc khu vực bỏ phiếu số 5 28/03/2016
93/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập tổ bầu cử đại biểu HĐND phường Phúc Lợi nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc khu vực bỏ phiếu số 4 28/03/2016
92/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập tổ bầu cử đại biểu HĐND phường Phúc Lợi nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc khu vực bỏ phiếu số 3 28/03/2016

Hội đồng nhân dân