thông báo

Hướng dẫn thuế GTTT, TNCN đối với cá nhân, hộ kinh doanh

Ngày đăng 26/07/2021 | 05:03  | Lượt xem: 26
Ngày 01 tháng 6 năm 2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (có...

Công khai chỉ giới đường đỏ Dự án đường 13,0m phường Phúc Lợi (giáp Khu công nghiệp Đài Tư)

Ngày đăng 07/04/2021 | 02:16  | Lượt xem: 228
UBND phường Phúc Lợi phối hợp Ban quản lý dự án Quận Long Biên tổ chức công khai chỉ giới đường đỏ thực hiện Dự án: Xây dựng tuyến đường 13,0m theo quy hoạch dọc mương thoát nước( giáp KCN Hà Nội...

Thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất

Ngày đăng 20/03/2021 | 12:14  | Lượt xem: 180
Đất đai không chỉ là tài nguyên lớn của quốc gia mà nó cũng là quyền tài sản lớn nhất của cá nhân, tổ chức. Tuy nhiên mỗi loại đất thì cũng có thời hạn sử dụng khác nhau, chính vì vậy khi sử dụng...

Một số điểm mới của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC

Ngày đăng 20/03/2021 | 12:29  | Lượt xem: 148
Ngày 24/11/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC năm...

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các trường hợp ghi nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận

Ngày đăng 26/02/2021 | 07:41  | Lượt xem: 143
Căn cứ văn bản số 3086/VPĐK-CNLB ngày 26/02/2021 về việc tiếp nhận hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các trường hợp ghi nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận.

Quyết định ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số lượng đại biểu

Ngày đăng 23/02/2021 | 01:55  | Lượt xem: 89
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 sửa đổi năm 2019; Luật bầu cử Quốc hội vàđại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 ngày 19/02/2021UBND quận Long Biên dự kiến số đơn vị bầu cử, số đại...

Mẫu hồ sơ ứng cử, địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 20/02/2021 | 10:59  | Lượt xem: 130
Thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, ngày 19/02/2021, Ủy ban bầu cử quận Long Biên đã ban hành Quyết định số 07/QĐ-UBBC ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị...

Công khai Quy hoạch tuyến đường 13,0m theo quy hoạch dọc mương thoát nước (giáp khu CN Đài Tư)

Ngày đăng 04/11/2020 | 07:29  | Lượt xem: 283
UBND phường công khai Quy hoạch tuyến đường 13,0m theo quy hoạch dọc mương thoát nước (giáp khu CN Đài Tư)

Thông báo niêm yết các danh sách nam công dân không đủ tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức; Văn hóa thấp; tạm hoãn; đủ điều kiện sơ tuyển về sức khỏe thực hiện Nghĩa vụ quân sự năm 2021

Ngày đăng 02/11/2020 | 04:44  | Lượt xem: 160
Căn cứ vào kết quả bình cử công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ về chính trị, đạo đức; sức khỏe; văn hóa; diện miễn; tạm hoãn, đủ điều kiện sơ tuyển về sức khỏe tại tổ dân phố.

Về việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 30/09/2020 | 08:05  | Lượt xem: 141
Để có căn cứ thông qua HĐND Thành phố Hà Nội và trình Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của quận Long Biên theo đúng quy định của pháp luật, UBND quận tổ chức lấy ý kiến đóng góp...

Tăng cường công tác quản lý thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Ngày đăng 30/09/2020 | 08:09  | Lượt xem: 246
Qua báo cáo về công tác quản lý thuế và thông tin phản ánh trên phương tiện thông tin đại chúng thời gian qua về giá tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và lệ phí trước bạ (LPTB) từ hoạt động chuyển...

Thông báo cung cấp các giấy tờ chứng minh diện miễn, hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2021

Ngày đăng 25/09/2020 | 02:25  | Lượt xem: 440
Căn cứ Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015; Thông tư 148/2018/TT-BQP ngày 04/8/2018 của Bộ quốc phòng về quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ;

Thủ tục di chuyển Nghĩa vụ quân sự cho các nam công dân trúng tuyển, nhập học vào các Trường trung cấp, Cao Đẳng, Đại học

Ngày đăng 08/09/2020 | 03:37  | Lượt xem: 234
Thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015. UBND phường thông báo thủ tục, hồ sơ di chuyển nghĩa vụ quân sự cho công dân trúng tuyển vào các trường trung cấp, cao đẳng, đại học năm 2020, như sau:

Thực hiện công khai Quyết định 3588/QĐ-UBND ngày 17/08/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung KHSD đất

Ngày đăng 26/08/2020 | 07:20  | Lượt xem: 175
UBND phường Phúc Lợi thực hiện công khai Quyết định 3588/QĐ-UBND ngày 17/08/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung KHSD đất

Thông báo Về việc niêm yết công khai kết quả xét duyệt danh sách Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ đợt 5

Ngày đăng 09/07/2020 | 05:21  | Lượt xem: 211
Ngày 09/07/2020 UBND phường Phúc Lợi đã ban hành Thông báo số 729/TB-UBND Về việc niêm yết công khai kết quả xét duyệt danh sách Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc...

Thông báo Về việc niêm yết công khai kết quả xét duyệt danh sách Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ đợt 6

Ngày đăng 22/07/2020 | 08:43  | Lượt xem: 178
Ngày 20/7/2020 UBND phường Phúc Lợi đã ban hành Thông báo số 771/TB-UBND Về việc niêm yết công khai kết quả xét duyệt danh sách Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm...

Thông báo Về việc niêm yết công khai kết quả xét duyệt danh sách Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ đợt 4

Ngày đăng 02/07/2020 | 08:18  | Lượt xem: 155
Ngày 01/07/2020 UBND phường Phúc Lợi đã ban hành Thông báo số 691/TB-UBND Về việc niêm yết công khai kết quả xét duyệt danh sách Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc...

Thông báo niêm yết công khai kết quả xét duyệt danh sách Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ đợt 2

Ngày đăng 15/06/2020 | 11:27  | Lượt xem: 198
Ngày 12/06/2020 UBND phường Phúc Lợi đã ban hành Thông báo số 607/TB-UBND Về việc niêm yết công khai kết quả xét duyệt danh sách Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc...

Thông báo về việc niêm yết công khai kết quả xét duyệt danh sách Người lao động tự do không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc, nghỉ việc đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ do ảnh hưởng dịch covid 19.

Ngày đăng 05/06/2020 | 05:14  | Lượt xem: 172
Ngày 05/6/2020 UBND phường Phúc Lợi đã ban hành Thông báo số 571/TB-UBND về việc niêm yết công khai kết quả xét duyệt danh sách Người lao động tự do không có giao kết hợp đồng lao động bị mất...

Thông báo lịch trực tiếp công dân tháng 6/2020

Ngày đăng 29/05/2020 | 03:36  | Lượt xem: 176
Căn cứ Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 25/11/2013; Quy chế hoạt động của UBND phường nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 28/5/2020, UBND phường Phúc Lợi...