xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Thành phố Hà Nội ban hành Quy định quản lý, sử dụng nghĩa trang trên địa bàn thành phố

Quy định quản lý nghĩa trang trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày 11/9/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý, sử dụng nghĩa trang trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nội dung chi tiết xem tại đây!