xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Hội LHPN phường tổ chức lễ ra mắt “Tổ phụ nữ trẻ - Câu lạc bộ văn nghệ”

Thưc hiện chương trình công tác năm 2018 của Hội LHPN phường Phúc Lợi, tối ngày 2/6/2018 tại hội trường UBND, Hội LHPN phường tổ chức lễ ra mắt “Tổ phụ nữ trẻ - Câu lạc bộ văn nghệ”

Dự hội nghị có đồng chí: Phạm Thị Kim Bình - Phó bí thư TTĐU; đồng chí Nguyễn Thị Yến - Đảng ủy viên - Chủ Tịch Hội LHPN phường; các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Hội LHPN phường, các đồng chí chi hội trưởng, chi hội phó các chi hội trực thuộc và đặc biệt là sự có mặt của toàn thể hội viên của tổ phụ nữ trẻ , câu lạc bộ văn nghệ.

Tại hội nghị ra mắt, đồng chí Nguyễn Thị Yến - Đảng ủy viên - Chủ Tịch Hội LHPN phường đã thông qua Quyết định thành lập tổ phụ nữ trẻ - câu lạc bộ văn nghệ với trên 20 hội viên tham gia, chỉ định bầu tổ trưởng, tổ phó của tổ phụ nữ trẻ và ban chủ nhiệm CLB đồng thời giao nhiệm vụ cho tổ phụ nữ, câu lạc bộ. Với vai trò của tổ phụ nữ trẻ, đồng chí yêu cầu ngay sau buổi ra mắt hôm nay, tổ duy trì hoạt động và sinh hoạt định kỳ đều đặn, hướng dẫn hội viên thực hiện nhiệm vụ theo đúng điều lệ Hội LHPN Việt Nam.  

Đồng chí Nguyễn Thị Yến - Chủ tịch Hội LHPN phường trao quyết định cho đồng chí tổ trưởng

Đối với hoạt động CLB văn nghệ, thông qua sinh hoạt Câu lạc bộ, thành viên và thế hệ trẻ trong phường có điều kiện gặp gỡ, giao lưu văn hoá, văn nghệ, góp phần lưu giữ, phát huy những bản sắc văn hoá tinh thần độc đáo. Cùng với đó, thành viên Câu lạc bộ còn tham gia tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, địa phương về bảo tồn giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá truyền thống của dân tộc; xây dựng và phát triển bản sắc văn hoá truyền thống dân tộc trên địa bàn, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử, văn hoá của đồng bào trên quê hương, góp phần nâng cao ý thức giữ gìn, phát huy giá trị nền văn hoá dân tộc, củng cố niềm tin trong nhân dân.

Các đồng chí tổ trưởng, ban chủ nhiệm CLB VN ra mắt

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí chủ tịch hội, chị Nguyễn Thị Phương Anh - tổ trưởng tổ phụ nữ trẻ, chủ nhiệm câu lạc bộ văn nghệ đại diện cho chị em phụ nữ trong tổ và câu lạc bộ tiếp thu ý kiến và xin hứa sẽ thực hiện tốt 03 nhiệm vụ công tác hội. Tuyên truyền, vận động chị em phát huy truyền thống, rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng tinh thần đoàn kết, hợp tác, tương trợ giữa các chị em phụ nữ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế bền vững. Đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt và nhân rộng các mô hình để thu hút, tập hợp các chị em phụ nữ trẻ tham gia vào tổ chức hội, góp phần xây dựng Hội LHPN phường Phúc Lợi ngày càng vững mạnh.